Vi uppmärksammar lipödemmånaden

Vi uppmärksammar lipödemmånaden

Lär mer om lipödem, den dolda sjukdomen   Berättelsen om hur det är att leva med lipödem har knappt berättats.Lipödem är en smärtsam kronisk sjukdom i hudens fettvävnad som påverkarde mindre lymfkärlen, blodkärl samt nerver som finns i vävnadensnärområde. Sjukdomen...