Om oss

Lymf S är en stockholmsbaserad patientförening för personer med ödembesvär. Lymf S ordnar föreläsningar och egenvårdsaktiviteter samt bedriver påverkansarbete. Som medlem deltar du till låg kostnad eller gratis i aktiviteter såsom lymfgymnastik, medicinsk yoga, bassängträning, föredrag, samtalskvällar och utbildningsdagar. Är du inte medlem kan du delta, men då till en högre kostnad.

Vi informerar politiker, tjänstemän och vårdpersonal i Region Stockholm för att göra ödemvården bättre. Vi samarbetar också med andra patientföreningar.

Vi arbetar ideellt så bidrag och medlemsavgifter går helt och hållet till medlemsverksamheten.