Bli medlem

Bli medlem i Lymf S, stockholmarnas förening för personer med ödembesvär!

Lymf S ordnar föreläsningar och egenvårdsaktiviteter samt bedriver påverkansarbete.

Som medlem deltar du till låg kostnad eller gratis i aktiviteter såsom lymfgymnastik, medicinsk yoga, bassängträning, föredrag, samtalskvällar och utbildningsdagar.

Vi informerar politiker, tjänstemän och vårdpersonal i Region Stockholm för att göra ödemvården bättre. Vi samarbetar också med andra patientföreningar.

Om din vårdcentral har begränsad kunskap om ödem så be dem bjuda in oss. Vi kommer gärna och berättar om ödem.

 

Pris
Medlem: 200 kr/år
Stödmedlem: 100 kr/år
Vårdpersonal: 200 kr/år
Företag: 550 kr/år

Betalning
Betala till bankgiro 656-5345 eller swisha till 123 113 31 07. 

Kom ihåg att ange ditt namn och vad din betalning avser.

Bli medlem