Vi är stockholmarnas egen lokalförening med rätt att förhandla med landstinget om bättre ödemvård

Lymfsystemet

Hur fungerar lymfsystemet?
Lymfsystemet är ett cirkulationssystem som består av lymfknutor, lymfkärl samt lymfatiska organ som mjälten och tonsiller och sköter mycket av kroppens avfallstransportering. Lymfknutorna finns i hela kroppen, 600-700 st, och du kan ibland känna dem tydligt, t.ex. runt halsen vid en luftvägsinfektion. Lymfkärl innehåller lymfvätska och förbinder knutorna.

 

Lymfsystemet har viktiga uppgifter:

 

Lymfsystemet

 

Det produceras ca 2 liter lymfvätska (lymfa) per dygn, mer vid fysisk aktivitet som ger ökad puls och högt blodtryck. Lymfan pressas in i lymfkärlen delvis genom blodtrycket och drivs vidare av lymfkärlens egen muskulatur och klaffsystem påverkad av tryckförändringar i den omliggande vävnaden. Lymfvätskan tömmer sig i centrala venerna.

 

Lymfan pumpas med avsevärt lägre hastighet än blodet men lymfsystemets puls kan ökas genom djupandning, muskelarbete eller massage av vävnaden (manuellt lymfdränage).
Lär dig öka hastigheten på lymfsystemet genom egenbehandling, lymfgymnastik/qigong och yoga på våra onsdagskvällar.
Kompressionsstrumpor minskar ödembildning genom ökat vävnadstryck och hjälper muskelpumpen att förflytta vätska.

 

 

När fungerar lymfsystemet som bäst?
Att få slappna av och vila aktiverar ”lugn och ro-systemet” (det parasympatiska nervsystemet) och inverkar positivt på lymfatisk cirkulation. Lugna rörelser kombinerade med andningsövningar stimulerar lymfflödet. Att göra egenmassage innan man går till sängs hjälper lymfsystemet att transportera bort lymfan under natten.

 

 

Filmer på youtube 

 

Folder Lymf och lipödem

 

 

Länkar

 

www.lymphoedema.org

www.lymfologi.se

www.eurolymphology.org

www.1177.se

www.vardhandboken.se

lymphedematreatmentact.org

Youtube filmer om Lymfödem och egen behandlingar (Medi Sweden)