Vi är stockholmarnas egen lokalförening med rätt att förhandla med landstinget om bättre ödemvård

Lymfödem

Vad är lymfödem?
Lymfödem är ett kroniskt tillstånd och beror på en ökad mängd lymfvätska i vävnaden eller på transportproblem i lymfsystemet på grund av skadade eller bortopererade lymfknutor.

 

De första tecknen på lymfödem i ben eller arm kan vara:

 

Det finns olika orsaker till lymfödem
Primära lymfödem
 innebär medfödda försvagningar i lymfsystemet. Lymfödemet kan visa sig vid födseln, under puberteten eller senare i livet. Kan förekomma i alla delar av kroppen men ses oftast i ben/benen och arm/armar.

 

Sekundära lymfödem uppkommer genom att lymfsystemet skadas av t.ex. operationer eller infektioner. Cancerbehandling kan ge upphov till lymfödem, särskilt om patienten fått både kirurgi och strålbehandling. Kraftig övervikt har även visat sig ge ökad risk för lymfödem i arm efter bröstcancer-behandling.

 

Vad händer i kroppen vid ett lymfödem?
När vävnaden inte dräneras som den ska samlas slaggprodukter i vävnaden, syresättningen försämras och inflammationer kan uppstå. Kvarstår svullnaden obehandlad kan den omvandlas till fett och bindväv och huden förtätas.

 

Kan man bota lymfödem?
De kan inte botas, men de kan behandlas och forskning pågår. Se under Ny forskning.

 

Det finns mycket att göra för att sätta fart på lymfsystemet.
Det är bra om lymfödem behandlas tidigt för att minska uppkomsten av fibros och fettbildning i vävnaden samt minska risken för infektioner och sår. Behandlingen består ofta av en kombination av olika behandlingsmetoder beroende på lymfödemets grad och stadium. Det finns mycket att göra för att förbättra situationen för dig som har lymfödem. Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ) innebär olika metoder att minska och bibehålla volym:

 

Fysikaliska behandlingsmetoder:

 

Under Hjälpmedel kan du läsa om dessa maskiner och om kompressionsfirmornas nyheter m.m.
Under Vård i Stockholm hittar du information om var dessa maskiner finns.

 

Kirurgisk behandling

 

Vem sätter diagnos? Var kan man få hjälp?

 

Behöver du mer intensiv rehabilitering så har du möjlighet till dagvård eller inneliggande vård i två till tre veckor. En läkare behöver då skriva en särskild remiss till SLL, se mer information under Vård i Stockholm. Du kan även få förebyggande sjukskrivning där Försäkringskassan betalar sjukersättning, ej arbetsgivaren.

 

JOBST broschyr om lymfödem