Vårdutbudet för lymfödemrehabilitering förändras

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att den befintliga öppenvårdsmottagningen för utredning av lymfödem får ett utökat uppdrag för specialiserad behandling och rehabilitering vid lymfödem. Vid gårdagens sammanträde beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden samtidigt att vårdvalet planerad specialiserad lymfödemrehabilitering upphör i maj 2024.

Lymfödem är en svullnad som beror på att den kroppsvätska som kallas lymfa har svårt att transporteras och samlas i området mellan huden och muskulaturen. Lymfödem går oftast inte att bli av med, men det finns behandling som minskar besvären. Vid specialiserad lymfödemrehabilitering får patienten ett individuellt utformat rehabiliteringsprogram för att nå god sjukdomskontroll.

Vårdområdet har nu bedömts vara för litet för att bedrivas på ett effektivt sätt inom avtalsformen vårdval. Antal berörda patienter är relativt få men med komplexa behov som kräver hög kompetens i ett multiprofessionellt team, vilket kan vara svårt att upprätthålla inom mindre verksamheter.

Vårdvalet planerad specialiserad lymfödemrehabilitering startade 2010, men antalet patienter som tagits emot har minskat under senare år. Det kan bland annat bero på att en av de tre vårdgivarna inom vårdvalet sade upp sitt avtal 2020.  Nu har även de båda andra sagt upp avtalen till maj respektive augusti 2023.

För att säkra vårdutbudet för patienterna har ett tilläggsavtal tagits fram om att förlägga specialiserad behandling och rehabilitering vid lymfödem till den redan befintliga öppenvårdsmottagningen för utredning av lymfödem. Detta förväntas ge patienterna en mer sammanhållen vårdkedja med utredning, behandling och rehabilitering i en och samma verksamhet.

För att minska risken för det glapp i vårdutbudet som kan uppstå innan tilläggsavtalets verksamhet startat har beslut tagits om ökad ersättning i vårdvalet. Det bedöms kunna få de vårdgivare som sagt upp sina avtal i år att överväga fortsätta bedriva verksamhet under vårdvalets 12 månaders uppsägningstid.

Källa: Vårdgivarguiden

Sammanträdeshandlingar för hälso- och sjukvårdsnämnden 2023

Fler nyheter från Lymfs