God Jul

Nu är 2021 snart slut och det blev ännu ett speciellt år. Så gott som all verksamhet inom Lymf S har skett digitalt. Vi har haft möjlighet att delta i MediYoga med Marie Androv. Denna möjlighet återkommer i vår. Under hösten gavs tre tillfällen att pröva på vattengympa med Anna Skördåker. Om intresse finns kan vi fortsätta under våren.

Digitalt har vi kunnat lyssna på en del föredragshållare. Anna Hallén föreläste om Lymfan,Levern och inflammationer, Åsa G Andersson om Lipödem och Madeleine Blomberg om Medveten andning.

Den enda fysiska programpunkten var lipödemmässan i oktober. Där deltog vi och informerade om vår verksamhet. Många långväga medlemmar var med och lyssnade på intressanta föredrag. Vi hade förmånen att riksdagledamoten Barbro Westerholm var med och tog till sig av berättelser och föredrag.

Jenny Borg föreläste om hur det är att leva med lipödem och många av deltagarna kände igen sig i hennes berättelse.

När det gäller intressepolitisk verksamhet där det gäller att påverka och sprida kunskap om Lymf- och lipödem har vi varit aktiva i Funktionsrätt Stockholms arbete och tagit fram en remiss kallad FKB (Funktionsrättskonsekvensbeskrivning) som ska lämnas till Region Stockholm. Målet är att i alla instanser göra rätt från början så att alla lösningar passar alla oberoende av funktionsnedsättning.

Vi har haft samtal med Mälargården och Olivia om ersättningsvård för Sfären, med Region Stockholm om upphandling av material och med Ylva Svahn på Sabbatsbergs specialistmottagning för lymfutredningar.

Inför våren planerar vi flera föredrag förutom Yoga och vattengymnastik och hoppas att du fortsatt vill vara medlem i Lymf S. Ju fler vi är desto starkare blir vår möjlighet att påverka.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskar Styrelsen

Fler nyheter från Lymfs