Äntligen, vårt arbete ger resultat!

Äntligen ger vårt intressepolitiska arbete resultat!

Den 3 april hade vi, Lymf S, ett möte med Talla Alkurdi, Socialdemokraterna och avtalsansvariga tjänstemän på Region Stockholm. Talla Alkurdi lyssnade på våra synpunkter och lovade att snabbt ta tag i ödemvården.

Utvecklad och samlad rehabilitering och behandling vid lymfödem

Mittenkoalitionen i Region Stockholm fortsätter arbetet med att ställa om till en mer behovsstyrd och sammanhållen hälso- och sjukvård. Nu fattas beslut om ny inriktning för rehabilitering och behandling vid lymfödem genom att denna vård slås ihop till en samlad mottagning vid Sabbatsbergs sjukhus i regionens egen regi.

– Vården för lymfödem har under lång tid varit uppsplittrad och svår för patienterna och deras anhöriga att navigera i. Nu förändrar vi det genom att samla behandling, utredning och rehabilitering vid en och samma mottagning. Det är både bättre för patienten och personalen, samtidigt som det gör det lättare att forska och sprida kunskap till övriga delar av vården, säger Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsregionråd.

Tidigare har den specialiserade rehabiliteringen för lymfödem bedrivits genom ett vårdval med fri etableringsrätt. Samtliga vårdgivare i vårdvalet har dock sagt upp sina avtal. Antalet patienter som tagits emot inom vårdvalet har minskat under senare år. Under 2019 hade vårdvalet tre vårdgivare som tog emot cirka 350 patienter men de senaste åren har mellan 100–150 patienter tagits emot per år. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att det finns ett uppdämt behov till följd av pandemin

– Det är tydligt att vården behöver bli bättre. Därför tar vi nu kontrollen över lymfödemvården och samlar den i egen regi. På kort sikt gör vi en tillfällig satsning på nuvarande vårdgivare för att de ska kunna finnas kvar till det nya sammanhållna centrumet är färdigställt under 2024 säger Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsregionråd.

Beslut om ny inriktning för vården vid lymfödem fattas på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 25 april.

Om Lymfödem:

Lymfödem är en svullnad som beror på att den kroppsvätska som kallas lymfa har svårt att transporteras. I stället samlas lymfan upp framför allt i området mellan huden och muskulaturen. Lymfödem går oftast inte att bli av med, men det finns behandling som minskar besvären.
Källa: 1177 Vårdguiden

Ebba Kock

070-737 55 83

ebba.dyfverman-kock@regionstockholm.se

Pressekreterare Socialdemokraterna i Region Stockholm”

Länk till Socialdemokraterna i Region Stockholm

Fler nyheter från Lymfs