Sällsynta diagnoser

Idag är sällsynta dagen som uppmärksammar Sällsynta diagnoser. En sällsynt diagnos blir det om det drabbar färre än 1 person på 2000. Primärt lymfödem är en sällsynt diagnos. ”Det är i huvudsak syndromdiagnoser som har genetiska orsaker, leder till flera olika funktionsnedsättningar och inte tillhör någon större sjukdomsgrupp. Sällsynta diagnoser är inte ovanliga, uppskattningar visar att ca fem procent av Sveriges befolkning beräknas leva med ett sällsynt hälsotillstånd.”

Fler nyheter från Lymfs