När kroppen svullnar

Att tillfälligt svullna upp i ben, fötter eller fingrar är vanligt
om du till exempel har suttit stilla länge. Men om du får en svullnad som inte går över kan du ha fått någon typ av ödem.

 Ödem är en svullnad som inte går bort av sig själv. Det kan bildas om vätska av någon orsak blir kvar i kroppens
vävnader. Det är viktigt att söka vård för att ta reda på orsakerna till svullnaden och för att minska och förebygga besvär.
Det finns olika typer av ödem. Venösa ödem kan till exempel bildas om du har åderbråck i benen.
Då beror svullnaden på att vensystemet i benen inte fungerar normalt.
Ödem kan också uppstå om du av någon anledning får nedsatt rörelseförmåga, blir sängliggande
eller behöver använda rullstol. Hjärt- och kärlsjukdom, njursjukdom eller endokrina sjukdomar kan
ge upphov till lymfödemliknande symtom.

Läs hela artikeln i 1177 vårdguidens tidning, sidorna 28-30

Fler nyheter från Lymfs