Enkät om vården i Region Stockholm

Lymf S vill kartlägga lymf-och lipödemvården i Region Stockholm 2022. Bidra med dina erfarenheter genom att fylla i formuläret så att vi får ett så brett underlag som möjligt. Syftet är att påverka regionens tjänstemän för att förbättra lymf-och lipödemvården.

Forumläret tar mindre än 5 minuter att fylla i.

Dela gärna till många ni kan.
klicka här för att komma till formuläret

Fler nyheter från Lymfs