Akademiska startar multidisciplinära ronder för patienter med komplexa lymfödem

Lymfödem är en svullnad som beror på att lymfvätskan samlas på ett ställe i stället för att transporteras iväg. För att erbjuda ett bättre omhändertagande av patienter med komplexa tillstånd har Akademiska sjukhuset startat multidisciplinära ronder som innebär snabbare och mer komplett bedömning och rätt vård.

– Detta är en helt nystartad verksamhet på Akademiska sjukhuset. Vi räknar med att hålla sex multidisciplinära ronder per år. Målgruppen är patienter med komplexa besvär av sina lymfödem, som upplever stort lidande och där flera organ ofta är påverkade. Målgruppen är patienter som remitteras till oss från hela landet, för vilka det inte räcker att träffa en specialist, säger Maria Mani, överläkare i plastikkirurgi vid Akademiska sjukhuset.

Lymfödem innebär att lymfvätska ansamlas i vävnaden på grund av ett skadat lymfsystem. Vanligast är lymfödem i en arm eller ben efter cancerbehandling eller annat trauma. Efter hand bildar stillastående lymfa en så kallad fibros vilket kan leda till en kraftig, bestående svullnad i tex armen och smärta samt svårigheter att röra sig. Flertalet av de patienter som skulle vara aktuella för den nya ronden har dock medfödd störning på lymfsystemet och har symtom från flera organ.

Maria Mani beskriver de nya ronderna som en förlängning av de senaste årens satsningar på patientgruppen med lymfödem. Det är en sorts hybridmöten där vissa experter är fysiskt på plats, andra uppkopplade via länk. Efter ronden kommer patienterna träffa utvald läkare och/eller terapeut.

I de multidisciplinära ronderna medverkar representanter från olika kompetensområden, bland annat lymfterapi, interventionell radiologi, nuklear medicinsk radiologi, onkologi, klinisk genetik, lungmedicin, plastikkirurgi, kärlkirurg, infektionsläkare, kontaktsjuksköterska lymfödem, barnkirurg och dietist.

Hösten 2018 togs ett samlat grepp om patienter med lymfödem på Akademiska vilket t ex innebär att man screenar riskgrupper och ger tydlig information tidigt om symtom och vart man ska vända sig vid känningar. Likaså att patienterna erbjuds bedömning och råd om behandlingsalternativ av multidisciplinära team. Läkare, som utreder och tar ställning till kirurgisk behandling, arbetar samordnat med lymfterapeuter och kontaktsjuksköterskor.

Den kirurgiska behandlingen av lymfödem omfattar bland annat mikrokirurgisk operation där små lymfkärl under en millimeter i diameter omkopplas till små vener. Den sortens kirurgi kan vara ett av flera behandlingsalternativ vid komplexa lymfödem.

– För dessa patienter är det totala omhändertagandet och hänsyn till den komplexa och mångfacetterade sjukdomsbilden avgörande. Därför fyller den nya sortens ronder en viktig roll, avrundar Maria Mani.

För mer information/intervju, kontakta:
Maria Mani, överläkare i plastikkirurgi vid Akademiska sjukhuset och docent vid Uppsala universitet,
tel: 073-867 04 75, e-post: maria.mani@surgsci.uu.se 
Källa: via.tt.se

Fler nyheter från Lymfs