Lär mer om lipödem, den dolda sjukdomen
 

Berättelsen om hur det är att leva med lipödem har knappt berättats.
Lipödem är en smärtsam kronisk sjukdom i hudens fettvävnad som påverkar
de mindre lymfkärlen, blodkärl samt nerver som finns i vävnadens
närområde. Sjukdomen innebär att fettcellerna i vävnaden ökar i storlek
och/eller blir fler. Sjukdomen kan inte botas men kan lindras.

Du kan läsa mer om lipödem på
https://alltomlipodem.se/om-lipodem