Vi är stockholmarnas egen lokalförening med rätt att förhandla med landstinget om bättre ödemvård

Vård i stockholm

Lymfterpeuter

De lymfterapeuter som det står ”myofaciell behandling” på har gått en speciell utbildning för behandling av stram vävnad och muskler, avsedd för bröstopererade.

 

För att få intensivbehandling vänder du dig i första hand till din vårdcentral, som måste skriva en remiss.Blanketten finns på Vårdgivarguiden

 

Läs mer på 1177.se

 

I dagsläget har SLL avtal med följande rehabcenter