Vi är stockholmarnas egen lokalförening med rätt att förhandla med landstinget om bättre ödemvård

Om Lymf S

Lymf S stadgar 

Årsmötesprotokoll 2018

 

 

Lymf S styrelse består av

 

Gunilla Jansson

Ordförande

 

Annette Franzén

Kassör

 

Birgitta Altebro

Sekreterare

 

Irina Zetterman

Ledamot

 

Michaela Bäucke Kollem

Ledamot

 

Ouafaeb El Beqqali

Suppleant