Vi är stockholmarnas egen lokalförening med rätt att förhandla med landstinget om bättre ödemvård

Om Lymf S

Vi är en patientförening som arbetar direkt mot medlemmarna för att ge hjälp och stöd.Ödem är en sjukdom som inte många känner till eller har kunskap om. Vi arbetar med att tillvarata ödemikers intressen och förhandlar med Stockholms läns landsting för att du ska få bättre vård.<strong>Styrelse</strong>Gunilla Jansson, ordförande,  <a href=”mailto:kansli@lymfs.se” data-mce-href=”mailto:kansli@lymfs.se”>kansli@lymfs.se</a>Annette Franzén, kassör, <a href=”mailto:kansli@lymfs.se” data-mce-href=”mailto:kansli@lymfs.se”>kansli@lymfs.se</a>Birgitta Altebro, sekreterare, <a href=”mailto:kansli@lymfs.se” data-mce-href=”mailto:kansli@lymfs.se”>kansli@lymfs.se</a>LotOuafaeb Elbeggali, ledamot<strong>Stödperson: </strong> Bibbi Kuntze, leg. Psykolog 070-9505152