Vi är stockholmarnas egen lokalförening med rätt att förhandla med landstinget om bättre ödemvård

Om Lymf S

Lymf S Stadgar

 

 

Lymf S styrelse består av

 

 

IngMarie Bohmelin

Ordförande

 

Gunilla Jansson

Vice ordförande

 

AnnetteFranzén

Kassör

 

Birgitta Altebro

Sekreterare

 

Irina Zetterman

Ledamot

 

Michaela Bäucke Kollem

Ledamot

 

Inga Martinsson

Suppleant

 

Helena Strid

Suppleant

IngMarie Bohmelin

Ordförande

Annette Franzén

Kassör