Vi är stockholmarnas egen lokalförening med rätt att förhandla med landstinget om bättre ödemvård

Nyheter

En sommarhälsning

Publicerad den 2 juli, 2019

Sommaren är här, med allt vad det innebär. För Lymf S betyder det att vårterminen är slut och att vi tar en paus under sommaren.   Våren har, som vanligt, varit fylld av aktiviteter såsom lymfgymnastik, vattenträning och föredrag bland annat om egenvård, kompression och mikrokirurgisk behandling av lymfödem.  Läs mer >>

En kväll om kompression och egenvård!

Publicerad den 4 maj, 2019

Välkommen tisdagen den 7 maj.   Pia Gunnarsson, leg. lymfterapeut med lång erfarenhet, lär oss om hur kompression fungerar, om kompression för olika tillfällen och om vikten av att kompressionen sitter bra. Vi får tillfälle att se och känna på BSN Medical/Jobs stora sortiment för lymf- och lipödemiker och kanLäs mer >>

Inbjudan till Lipödemcafé

Publicerad den 25 april, 2019

Projekt Lipödem arrangerar café-träff med temadiskussioner kring lipödem     Bräcke diakoni har tillsammans med SÖF Svenska Ödemförbundet, Lymf S Lymf- och lipödemföreningen i Stockholms län, och Nka Nationellt kompetenscentrum startat ett treårigt projekt för att stärka kunskapsläget om lipödem och skapa förutsättningar för bättre stöd och vård till personerLäs mer >>

Temadag om kost, hälsa och vård

Publicerad den 16 april, 2019

Åsa G Andersson och Andreas Rydström delade med sig av sin stora kunskap om ödem respektive kost till ca 30 mycket intresserade åhörare en solig lördagsförmiddag i april.       Åsa berättade, utöver hur lymf- och lipödem fungerar, om hur övervikt negativt påverkar lymfsystemet; ny forskning visar att överviktLäs mer >>

Välkommen till halv seminariedag 6 april

Publicerad den 31 mars, 2019

I samarbete med föreningen HOBS, Hälsa oberoende av storlek, bjuder vi in till halvdag om kost, hälsa och vård. Vi får  bland annat information om lipödemprojektet som Bräcke Diakoni Sfären leder.  Hur påverkar övervikt lymfsystemet. Många hälsobudskap i samhället idag leder till mer och mer begränsade liv. Vi fokuserar för mycketLäs mer >>