Vi är stockholmarnas egen lokalförening med rätt att förhandla med landstinget om bättre ödemvård

Nyheter

Projekt Lipödem kartlägger behovet av stöd till dig med lipödem

Publicerad den 9 september, 2019

Projekt Lipödem genomför undersökningen ”Kartläggning av stöd och information till dig med lipödem”. Undersökningen syftar till att ta del av de erfarenheter du har av stödet du fått, information och bemötande, men också inhämta dina synpunkter och hur väl det motsvarar dina behov och önskemål.     Längre fram kommerLäs mer >>

Knip för bättre hälsa!

Publicerad den 7 augusti, 2019

Alla kvinnor vinner på att bygga upp en stark bäckenbotten och få fart på lymf- systemet! Knipträning är inte bara för kvinnor som fött barn utan alla kvinnor vinner på att bygga upp en stark bäcken-botten. För den som vill få tillbaka kontrollen över sitt underliv är bäcken- bottenträning otroligtLäs mer >>

En sommarhälsning

Publicerad den 2 juli, 2019

Sommaren är här, med allt vad det innebär. För Lymf S betyder det att vårterminen är slut och att vi tar en paus under sommaren.   Våren har, som vanligt, varit fylld av aktiviteter såsom lymfgymnastik, vattenträning och föredrag bland annat om egenvård, kompression och mikrokirurgisk behandling av lymfödem.  Läs mer >>

En kväll om kompression och egenvård!

Publicerad den 4 maj, 2019

Välkommen tisdagen den 7 maj.   Pia Gunnarsson, leg. lymfterapeut med lång erfarenhet, lär oss om hur kompression fungerar, om kompression för olika tillfällen och om vikten av att kompressionen sitter bra. Vi får tillfälle att se och känna på BSN Medical/Jobs stora sortiment för lymf- och lipödemiker och kanLäs mer >>

Inbjudan till Lipödemcafé

Publicerad den 25 april, 2019

Projekt Lipödem arrangerar café-träff med temadiskussioner kring lipödem     Bräcke diakoni har tillsammans med SÖF Svenska Ödemförbundet, Lymf S Lymf- och lipödemföreningen i Stockholms län, och Nka Nationellt kompetenscentrum startat ett treårigt projekt för att stärka kunskapsläget om lipödem och skapa förutsättningar för bättre stöd och vård till personerLäs mer >>