Vi är stockholmarnas egen lokalförening med rätt att förhandla med landstinget om bättre ödemvård

GDPR

Vi tar väl hand om dina personuppgifter

Den 25 maj börjar dataskyddsförordningen, GDPR, gälla. Det är en EU-gemensam förordning som i Sverige ersätter personuppgiftslagen (PUL). En hel del är sig likt, men kraven på hur företag och organisationer behandlar dina personuppgifter skärps.

 

GDPR (på engelska General Data Protection Regulation) är en integritetslag; den ska säkerställa människors personliga integritet genom att reglera personuppgiftsbehandling. Förordningen ställer nya, högre krav på hur invånarnas integritet säkerställs och att kraven efterlevs.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, det vill säga du har själv anmält att du vill vara medlem i Lymf S eller anmält dig till en aktivitet.

När du blir medlem i Lymf S anger du själv namn, adress, e-postadress och telefonnummer samt vilken typ av medlemskap du söker. Vi behöver de uppgifterna för att kunna hantera ditt medlemskap. Vi hanterar dina personuppgifter digitalt men även i pappersform. Exempel på när och hur vi behandlar/hanterar dina personuppgifter är:

 

 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt. Medlemsregistret uppdateras årligen och mejl som skickas till kansli@lymfs.se rensas årligen. Information om eventuell specialkost vid olika aktiviteter raderas efter att evenemanget genomförts. Deltagarförteckningar för olika aktiviteter slängs vid årets slut.

 

Bara de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet har tillgång till dem.

 

Vår huvudregel är att vi inte lämnar ut dina uppgifter till andra verksamheter/leverantörer/föreläsare. I vissa fall kan dock till exempel föreläsare få din mejladress för att skicka material med anknytning till genomförd aktivitet, men det görs bara efter att du blivit tillfrågad om och godkänt det.

 

Dina rättigheter

 

Om du har frågor om hanteringen av dina personuppgifter så mejla till kansli@lymfs.se

 

Definition av personuppgift

Definition av känslig personuppgift

Vad är personuppgiftsbehandling

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

 

Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.