Vi är stockholmarnas egen lokalförening med rätt att förhandla med landstinget om bättre ödemvård

Medlem

Medlemsavgiften betalas via Bankgiro 656-5345  eller Swich 123 113 31 07.

Skriv namn, din e-postadress samt vad inbetalningen avser, tex medlemskap

Medlemmar 200kr, stödmedlemmar 100kr, vårdpersonal 200kr, företag 550kr.

No Fields Found.