Upprop!!

Publicerad den 29 October, 2019

Uppdaterad med möjlighet att skriva under digitalt.

 

Säg ifrån; vi vill ha specialiserad lymfvård kvar! 

 

Stora delar av verksamheten på Rehabcenter Sfären kommer att avvecklas från och med den 1 april 2020;

 

  • Planerad specialiserad lymfödemrehabilitering dag- och veckovård (vårdval)
  • Lymfödemläkarmottagning
  • Planerad specialiserad cancerrehabilitering veckovård (vårdval)

 

För låga ersättningsnivåer

Anledningen till detta mycket tråkiga beslut är att verksamheterna sedan lång tid dragits med underskott eftersom ersättningsnivåerna inte täcker kostnaderna. Bräcke Diakonis målsättning att bedriva vård av hög kvalitet anpassad till individens behov är inte möjligt i nuvarande situation.

 

Sfärens kunskap är unik

Kunskapen på Sfären är unik i Sverige. Från hela landet vänder vårdpersonal sig till Sfären för kunskap och bedömning av patienter. Ska denna kunskap försvinna? Vad händer om lymfödemläkarmottagningen försvinner, den enda i Region Stockholm?

 

Lymfpatienter blir utan specialiserad vård

Vi befarar att avveckling av Rehabcenter Sfärens  verksamhet kommer att leda till att en stor grupp patienter står utan specialiserad och vital vård av ett slag som varken kan skötas genom husläkar- eller primärvårdsavtal.

 

Utan Rehabcenter Sfären står lymfödemiker nästan utan vård. På Rehabcenter Sfären finns idag den absolut största kompetensen i landet; lymfterapeuter med mångårig kunskap, specialistläkare samt fysioterapeuter. Det finns ingen verksamhet som motsvarar denna. Att förlora 10-15 lymfterapeufter när det redan finns så få att tillgå totalt sett är inte acceptabelt.

 

Skriv under uppropet! Digitalt här

För att försöka rädda en fortsatt specialiserad vård av patienter med lymfödem ber vi om ditt stöd genom att skriva under detta upprop. Namninsamlingen kommer att användas i kontakt med ansvariga politiker samt tjänstemän inom Region Stockholm.

 

Skriv ut uppropet och be familj, vänner och arbetskamrater skriva på!

Lymf Uppropet

Skicka underskrivet upprop i brev till Gunilla Jansson, ordförande Lymf S eller Christina Ragnö på Rehabcenter Sfären eller skanna och skicka filen till kansli@lymfs.se

 

Tack på förhand

Gunilla Jansson
Björnsonsgatan 331, lgh 1302
168 47 Bromma
Christina Ragnö
Rehabcenter Sfären
Box 7026
170 07 Solna