Projekt Lipödem kartlägger behovet av stöd till dig med lipödem

Publicerad den 9 september, 2019

Projekt Lipödem genomför undersökningen ”Kartläggning av stöd och information till dig med lipödem”. Undersökningen syftar till att ta del av de erfarenheter du har av stödet du fått, information och bemötande, men också inhämta dina synpunkter och hur väl det motsvarar dina behov och önskemål.

 

 

Längre fram kommer Projekt Lipödem att genomföra fler enkäter med andra fokusområden för att peka på brister i omhändertagandet och behandling av personer med lipödem.

 

 

Resultatet kommer att sammanställas och presenteras på projektets kommande lärplattform men också för att informera och sprida kunskap till politiker och beslutsfattare med målsättningen att:

 

 

Det som är självklart för alla andra

 

  •   Att få hjälp
  •   Att hjälpen hjälper
  •   Att mötas med respekt
  •   Att inte behöva förklara
  •   Att lätt kunna skaffa sig kunskap
  •   Också blir självklart för alla med lipödem

 

Projekt Lipödem är ett samarbetsprojekt mellan Stiftelsen Bräcke diakoni, Svenska Ödemförbundet SÖF och Lymf S Lymf- och lipödemföreningen Stockholms län, som pågår under 3 år och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet syftar till att öka kunskapen om lipödem och peka på brister i omhändertagandet och den vård som erbjuds. Projektet har som mål att ta fram verktyg till stöd för personer med lipödem, anhöriga och närstående samt för vårdpersonal i deras omhändertagande av patienter med lipödem.

 

 

För mer information besök gärna https://www.brackediakoni.se/vara-verksamheter/projekt-lipodem/projekt-lipodem

 

Välkommen att delta i vår undersökning. Vi tar tacksamt emot dina svar, och kommer att behandla svaren med största varsamhet.

 

 

Enkäten tar ca 15 minuter att fylla i och vi samlar inte in några personuppgifter. Du som respondent är helt anonym. Svara på enkäten

 

 

Har du några frågor angående enkäten eller andra funderingar kring projektet så får du gärna höra av dig till vår projektledare Christina Ripe christina.ripe@brackediakoni.se