Inbjudan till Lipödemcafé

Publicerad den 25 april, 2019

Projekt Lipödem arrangerar café-träff med temadiskussioner kring lipödem

 

 

Bräcke diakoni har tillsammans med SÖF Svenska Ödemförbundet, Lymf S Lymf- och lipödemföreningen i Stockholms län, och Nka Nationellt kompetenscentrum startat ett treårigt projekt för att stärka kunskapsläget om lipödem och skapa förutsättningar för bättre stöd och vård till personer med lipödem.

 

För att kunna göra det behöver vi veta mer om hur du med lipödem och dina närstående upplever situationen.

Vi vill veta mer om er vardag, den vård du fått och vilka svårigheter ni stöter på. Vilket stöd hade ni behövt för att underlätta i just er tillvaro?

 

Caféet är också en möjlighet för er att påverka innehållet i projektet. Vad skulle ni vilja att projektet fokuserar på? Vad tycker ni att allmänheten/vården/beslutsfattare behöver veta?

 

Caféet är tänkt att genomföras med mindre gruppdiskussioner utifrån olika teman. Vi vänder oss till dig med diagnos Lipödem och dina närstående. Vi bjuder på the/kaffe/förfriskning med lätt tilltugg.

 

 

 

Tid: 16 maj kl 18:00 – 20:30

 

Plats: Rehabcenter Sfären, Bockholmsvägen 1, Solna

 

För anmälan: info.lipodemprojekt@brackediakoni.se senast den 5 maj 2019

 

 

Det finns begränsat antal platser så anmäl er gärna i god tid!

 

 

Lipödemcafét är det första i raden av workshops som projektet arrangerar på olika platser i landet. Fler aktiviteter kommer under året.

 

 

Vi hälsar er varmt välkomna!