Temadag om kost, hälsa och vård

Publicerad den 16 april, 2019

Åsa G Andersson och Andreas Rydström delade med sig av sin stora kunskap
om ödem respektive kost till ca 30 mycket intresserade åhörare en solig
lördagsförmiddag i april.

 

 

 

Åsa berättade, utöver hur lymf- och lipödem fungerar, om hur övervikt
negativt påverkar lymfsystemet; ny forskning visar att övervikt
försämrar transporten av lymfa vilket i sig kan orsaka lymfödem.
Viktnedgång kan dock göra att ödemet minskar; den onda cirkeln av
nedsatt lymfatisk cirkulation, ödemansamling, inflammation,
fibros/fettansamling, skada kan brytas! Undersökningar på möss har visat
att lymfnoderna blir normalstora och den lymfatiska cirkulationen
förbättras. Åsa slog också ett slag för att ödemiker ska göra egenvård
regelbundet och använda kompression för att må så bra som möjligt med
sina ödem.

 

 

 

 

Andreas pratade inspirerande om hur man kan tänka kring kost; t.ex. är
ingenting riktigt onyttigt i rätt mängd och lagom ofta. Att istället för
att bli mer och mer begränsad av alla hälsobudskap om olika dieter kan
man fokusera på att inkludera nyttiga födoämnen, och äta varierat.
Andreas passade på att spräcka ett antal vanliga myter av vad som är
dåligt eller bra och påminde om att många studier som det ivrigt
hänvisas till är väldigt små och att resultatet därmed är osäkert. Sunt
förnuft och reflektion och att se sig själv som en pågående process
istället för något statiskt är också en bra strategi. Förutom att ta
hand om sig själv på ett kärleksfullt sätt.