Lymfödemdagen 6 mars

Publicerad den 6 mars, 2019

Idag är det världsdagen för lymfödem världen över.

 

Lymfödem är ett kroniskt sjukdomstillstånd som kan ge betydande funktionsnedsättning i form av inskränkt rörlighet, tyngd- och spänningskänsla, benägenhet för infektioner samt psykologiska och kosmetiska problem.

 

Detta påverkar ADL, arbetskapacitet, fritidsaktiviteter och klädval. Även om tillståndet kan förbättras avsevärt genom lämplig behandling har många patienter ännu inte tillgång till eller kännedom om adekvat behandling

 

 

Vi är många föreningar världen över som uppmärksammar lymfödem idag.

 

text och bild: Tess Liljestad