7 Mkr till Rehabcenter Sfären för lipödemprojekt!

Publicerad den 29 september, 2018

Rehabcenter Sfären har fått nästan 7 miljoner kronor av Arvsfonden för
att i ett samarbete med föreningarna Hobs (Hälsa oberoende av storlek),
Svenska Ödemförbundet, Lymf S (Lymf- och lipödemföreningen Stockholms
län) och NKA (Nationellt kompetenscentrum för anhöriga) under tre år
lyfta diagnosen lipödem.

 

Tanken på att driva ett projekt som det här föddes på Rehabcenter Sfären
för flera år sedan. Många kvinnor som drabbats av lipödem vänder sig hit
för att få hjälp, efter att ha hört att det finns kunskap och fungerande
behandling här. Men det har inte funnits någon möjlighet att hjälpa
lipödemiker eftersom centret inte har något avtal med landstinget för
den här patientgruppen, berättar verksamhetschef
Lotta Billgert.

 

Lymf S styrelse tackar för att vi blivit tillfrågade om att samarbeta
och ser mycket fram emot att delta i projektet.

 

Läs hela nyheten på Rehabcenter Sfärens webbplats