Lymfödem – utbildningsdag den 18 november

Publicerad den 24 oktober, 2017

Du kan vara delaktig i vården av ditt lymfödem genom att
ta hand om dig i vardagen och aktivera ditt lymfsystem.
För att kunna det behöver du veta hur lymfsystemet
fungerar, vad lymfödem är och vad du kan göra för att
ditt lymfsystem ska kunna utföra sitt jobb.

 

Den här dagen får du därför bland annat veta mer
om lymfsystemet, om manuellt lymfdränage (MLD), hur
en läkare ställer diagnos och om alternativet operation.
Dessutom får du veta mer om nyttan med kompression
och om egenvård.

När: lördag den 18 november, kl 9:30-15:30
Var: Valhallavägen 148, Stockholm.

 

Program Lymfödemdagen